สาระน่ารู้ 10 วิธีป้องกัน “โรคกระดูกพรุน” ทำอย่างไร?

โรคกระดูกพรุน (Osteoporosis)” เป็นปัญหาระดับชาติที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นจากจำนวนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นสาระน่ารู้ภาษาอังกฤษรวมถึงภาวะของโรคผู้ป่วยจะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรค เนื่องจากไม่พบอาการใดๆ จนกระทั้งล้มแล้วมีกระดูกหัก จึงรู้ว่าเป็นโรคดังกล่าวเข้าแล้วโรงกระดูกพรุน และสาระน่ารู้สั้นๆภาวะกระดูกบาง (Osteopenia) คือ ภาวะที่ร่างกายมีความหนาแน่นของกระดูก (Bone Density)