กฎหมาย คาร์ซีท เด็กเล็กนั่ง Car Seat ปลอดภัยกว่าจริงหรือไม่?

ความปลอดภัยในชีวิตนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่ควรคำนึงถึงเป็นอันดับต้น ๆ โดยเฉพาะความปลอดภัยของเด็ก การใช้ ค่า ร์ ซี ท ที่ผู้ปกครองควรใส่ใจอยู่ตลอดเวลา เพราะเด็กนั้นเป็นวัยที่ไม่มีความสามารถและการตัดสินใจที่เพียงพอต่อการป้องกันตนเองจากอันตรายที่เกิดขึ้นได้กฎหมายคาร์ซีทล่าสุด