MINT” ดีเดย์ขายหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ ดอกเบี้ย 5 ปีแรก 6.10%

ข่าวการออกหุ้น 2564 วันนี้  ข่าวการออกหุ้น 2565 วันนี้  ข่าว ตราสารหนี้ ล่าสุด  ตราสารหนี้ออกใหม่ 2564 ตราสารหนี้ออกใหม่ 2565 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล thaibma  ตราสารออกใหม่ กองทุนรวม

“MINT” ดีเดย์ขายหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ ดอกเบี้ย 5 ปีแรก 6.10%

ข่าวการออกหุ้น 2564 วันนี้

หุ้นกู้ข่าวด่วนนายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดข่าวการออกหุ้น 2564 วันนี้  (มหาชน) หรือ MINT เปิดเผยว่า บริษัทฯจะเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์) ครั้งที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 1-2 และ 5-6 กันยายน 2565 จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท มูลค่ารวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ข่าวการออกหุ้น 2564 วันนี้และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 13,000 ล้านบาทหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ชุดใหม่ กำหนดอัตราดอกเบี้ยช่วง 5 ปีแรกที่ 6.10% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และจะปรับอัตราดอกเบี้ยทุก 5 ปี อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี โดยจะเสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันข่าวการออกหุ้น 2565 วันนี้  เพื่อทดแทนหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ชุดเดิม (MINT18PA) ข่าวการออกหุ้น 2565 วันนี้ที่จะไถ่ถอนก่อนกำหนดในวันที่ 31 สิงหาคมนี้ โดยผู้ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ชุดเดิมจะได้รับชำระคืนเงินต้นในวันที่ไถ่ถอนและสามารถนำเงินดังกล่าวมาลงทุนอย่างต่อเนื่องในหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ชุดใหม่ของบริษัทฯ

“MINT” ดีเดย์ขายหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ ดอกเบี้ย 5 ปีแรก 6.10%

ข่าวการออกหุ้น 2565 วันนี้

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับการยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือที่ “A” แนวโน้ม “Stable” และหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ ชุดใหม่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ “BBB+” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ข่าว ตราสารหนี้ ล่าสุดนอกจากนี้ นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่มีผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจทั่วโลก บริษัทฯ ยังคงสามารถจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ได้อย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำถึงศักยภาพธุรกิจและฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง

นายชัยพัฒน์กล่าวว่า บริษัทฯ มีเป้าหมายกลับมาทำกำไรภายในปีนี้ หลังจากทั่วโลกคลายความกังวลจากสถานการณ์ COVID-19 โดยมีการเปิดประเทศ ผ่อนคลายข้อจำกัดการเดินทางและมาตรการล็อกดาวน์ ตลอดจนทยอยประกาศให้ COVID-19 เป็นโรคประจำถิ่น ส่งผลให้ภาพรวมการท่องเที่ยวทั่วโลกฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนับตราสารหนี้ออกใหม่ 2564จากปีที่ผ่านมา และเป็นปัจจัยบวกที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของ MINT ทั้ง 3 กลุ่มคืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล thaibma ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และไลฟ์สไตล์ ที่มีผลการดำเนินปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2565 บริษัทฯ มีรายได้รวม 32,181 ล้านบาทตราสารหนี้ออกใหม่ 2564 เติบโต 106% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมี EBITDA (กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีและค่าเสื่อม) 9,059 ล้านบาท เติบโต 192% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยธุรกิจโรงแรมที่เป็นสัดส่วนรายได้หลักฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง สำหรับโรงแรมในยุโรป มีอัตราเข้าพักเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 68% ส่วนราคาห้องพักเฉลี่ยอยู่ที่ 130 ยูโรต่อคืน เพิ่มขึ้นถึงเกือบ 60%ตราสารหนี้ออกใหม่ 2565 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน รวมถึงรายได้เฉลี่ยต่อห้อง (RevPAR) ที่ 89 ยูโร สูงกว่าปี 2562 ซึ่งเป็นช่วงก่อนเกิดโรค COVID-19

 

“MINT” ดีเดย์ขายหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ ดอกเบี้ย 5 ปีแรก 6.10% ส่วนธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยทยอยฟื้นตัวหลังจากเปิดประเทศ ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติเพิ่มขึ้น เช่น อินเดีย และยุโรป เป็นต้น โดยไตรมาส 2/2565 ตราสารหนี้ออกใหม่ 2565อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล thaibmaธุรกิจโรงแรมในไทย มีอัตราเข้าพักเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 43% ขณะที่ราคาห้องพักเฉลี่ย เพิ่มขึ้น 35% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และรายได้เฉลี่ยต่อห้อง (RevPAR) 2,213 บาท เพิ่มขึ้น 300% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ขณะที่ธุรกิจร้านอาหาร มีกำไรติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ 8 จากการปรับตัวมุ่งพัฒนาเมนูอาหารใหม่ นำเสนอโปรโมชั่นที่สามารถกระตุ้นการตัดสินใจซื้อ สร้างประสบการณ์ที่ดีและแตกต่างแก่ผู้บริโภค โดยร้านอาหารแต่ละทำเลอาจมีรูปแบบและคอนเซปต์ที่แตกต่างกัน นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามายกระดับการรับออเดอร์และชำระเงินตราสารออกใหม่ กองทุนรวม การทำสัญญาสั่งซื้อวัตถุดิบในระยะกลางและระยะยาวโดยใช้จุดแข็งด้านปริมาณการสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก ปรับราคาอาหารบางเมนูที่จะไม่กระทบต่อผู้บริโภค รวมถึงมุ่งสร้างแบรนด์ให้เป็น Top of Mind ที่ผู้บริโภคนึกถึงเป็นอันดับหุ้นกู้ข่าวด่วน

พาเหรด 'หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์' ท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจ

ข่าว ตราสารหนี้ ล่าสุด 

หุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวจะมีอัตราดอกเบี้ยสำหรับปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 ซึ่งยังไม่ได้กำหนดในขณะนี้

อัตราดอกเบี้ยสำหรับปีที่ 6 ถึงปีที่ 25 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้อยละ 0.25 ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยสำหรับปีที่ 26 ถึงปีที่ 50 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้อยละ1.00 ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ปีที่ 51เป็นต้นไป เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้อยละ 2.00 ต่อปี

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุก ๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ สิ้นสุดวันทำการของสองวันท การก่อนวันเริ่มต้นของงวดการปรับอัตราดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง โดยที่ Initial Credit Spread ซึ่งยังไม่ได้กำหนด ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทยข่าว ตราสารหนี้ ล่าสุด  บล.เกียรตินาคิน บล.ธนชาต บล.เมย์แบงก์(ประเทศไทย) บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) และ บล.เอเซีย พลัส

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “BBB+” แนวโน้มอันดับเดรดิต “Stable” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565

บริษัทจะนำเงินไปชำระคืนหนี้จากการไถ่ถอนหุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาประเภทไม่ด้อยสิทธิและมีประกัน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (19 ธ.ค. 65)หุ้นกู้ข่าวด่วน

ขอบคุณเครดิตจาก

https://www.infoquest.co.th

 

ข่าวแนะนำ

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *