สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงพระประชวร

เพื่อให้คณะแพทย์ถวายการรักษาข่าว ด่วน พระองค์ ภา ภาวะพระหทัยเต้นเร็วผิดปกติด้วยวิธีจี้ไฟฟ้าพระหทัย ข่าว ด่วน องค์ ภา ด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง เมื่อวันอังคารที่ ข่าวประเด็นร้อนวันนี้22 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2565 ข่าวด่วนทันเหตุการณ์ เนชั่น และเสด็จพระราชดำเนินกลับไปประทับพักฟื้นพระวรกายต่อ ณ วังสระปทุม ในวันอาทิตย์ ที่ ๔ ธันวาคม พุทธศักราช 2565 เป็นที่ทราบโดยทั่วแล้ว นั้นจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง25 ธันวาคม พุทธค์กราช 2565สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงพระประชวรคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ข่าว ด่วน อง ภา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ข่าวประเด็นร้อนวันนี้ สยามบรมราชกุมารี ได้รายงานเพิ่มเติมว่า คณะแพทย์ฯ ได้ตรวจพบการเต้นผิดจังหวะของพระหทัยขึ้นมาใหม่อีกแบบหนึ่ง แต่เป็นเพียงชั่วคราว และทรงหายได้เอง คณะแพทย์ฯ จึงขอพระราชทานกราบบังคมทูลให้ทรงลดพระราชกิจลงสักระยะหนึ่ง จนกว่าพระอาการทางพระหทัยจะคงที่

ขอบคุณเครดิตจาก

www.khaosod.co.th