แถลงการณ์ ฉบับที่ 3 พระอาการประชวร ‘พระองค์ภา’ พระอาการโดยรวม ยังไม่ทรงรู้พระองค์

ข่าวล่าสุดวันนี้ ข่าวด่วนทันเหตุการณ์ เนชั่น ข่าวด่วนวันนี้ ไทยรัฐ ข่าววันนี้ ทุกชั่วโมง ข่าววันนี้สด ข่าวด่วนวันนี้ ช่อง 3 line ข่าวด่วน ข่าวด่วนวันนี้ ไทยรัฐสด

ข่าวด่วนแถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ 3 พระอาการประชวร ‘เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา’ข่าวล่าสุดวันนี้ พระอาการโดยรวม ยังไม่ทรงรู้พระองค์ พระอาการประชวรหมดพระสติข่าวด่วน วันนี้ ไทยรัฐ เกิดจากการเต้นผิดจังหวะของพระหทัยแบบรุนแรง จากการอักเสบของพระหทัยจากเชื้อไมโคพลาสมาเมื่อวันที่ 8 ม.ค.66 สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ฉบับที่ 3 ความว่า ตามที่สํานักพระราชวัง มีแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวรหมดพระสติ ด้วยพระอาการทางพระหทัย และทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พุทธศักราช 2565 ความทราบทั่วกันแล้วนั้น

คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา ฯ สรุปการวินิจฉัยว่าพระอาการประชวรหมดพระสติ เกิดจากการเต้นผิดจังหวะของพระหทัยแบบรุนแรง ข่าวล่าสุด วันนี้จากการอักเสบของพระหทัยจากเชื้อไมโคพลาสมา (Mycoplasma)ข่าวด่วนทันเหตุการณ์ เนชั่นทําให้ทรงพระประชวรหมดพระสติในเวลาต่อมา พระอาการโดยรวมในขณะ

 

นี้ยังไม่ทรง รู้พระองค์ คณะแพทย์ยังคงถวายพระโอสถและข่าวด่วนวันนี้ ไทยรัฐสดเครื่องมือเพื่อช่วยการทํางานของพระหทัย พระปัปผาสะ (ปอด) พระวักกะ (ไต) รวมทั้งพระโอสถปฏิชีวนะ และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน สํานักพระราชวัง7 มกราคม พุทธศักราช 2566

ข่าวด่วน

ข่าวล่าสุดวันนี้

สำนักพระราชวัง เผยแพร่แถลงการณ์ฉบับที่ 3 วันนี้ (8 ม.ค. 2566)ข่าวด่วนวันนี้ ไทยรัฐ ถึงพระอาการประชวรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ข่าวด่วนทันเหตุการณ์ เนชั่นเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระอาการโดยรวมในขณะนี้ยังไม่ทรงรู้พระองค์ คณะแพทย์ยังคงถวายพระโอสถและเครื่องมือเพื่อช่วยการทำงานของพระหทัย พระปัปผาสะ พระวักกะตามที่สำนักพระราชวัง ได้มีแถลงการณ์เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยอาการทางพระหทัย และทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ความทราบกันทั่วแล้วนั้น

คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาฯ รายงานลงรายละเอียดในแถลงการณ์ฉบับที่ 3 จากสำนักพระราชวัง สรุปการวินิจฉัยว่า พระอาการประชวรหมดพระสติ เกิดจากการเต้นผิดจังหวะของพระหทัยแบบรุนแรง ข่าววันนี้ ทุกชั่วโมงจากการอักเสบของพระหทัยจากเชื้อไมโคพลาสมา (Mycoplasma) ทำให้ทรงพระประชวรหมดพระสติในเวลาต่อมา พระอาการโดยรวมในขณะนี้ยังไม่ทรงรู้พระองค์ คณะแพทย์ยังคงถวายพระโอสถและเครื่องมือเพื่อช่วยการทำงานของพระหทัย พระปัปผาสะ (ปอด) พระวักกะ (ไต) รวมทั้งพระโอสถปฏิชีวนะ และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปแถลงการณ์สำนักพระราชวังเกี่ยวกับพระอาการประชวรของข่าววันนี้ สด สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฉบับล่าสุด ประกาศออกมาหลังจากฉบับที่ 2 ทิ้งสิ้น 19 วัน นับจากวันที่ 19 ธ.ค. 2565

ข่าวด่วน

ข่าวด่วนวันนี้ ไทยรัฐ

วานนี้ (7 ม.ค.) เวลา 12.42 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข่าววันนี้สด และสมเด็จพระนางเจ้าฯข่าว ด่วน วันนี้ ช่อง 3 พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงติดตามและเยี่ยมพระอาการประชวร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงขับรถยนต์พระที่นั่งด้วยพระองค์เองแถลงการณ์สำนักพระราชวังฉบับก่อนหน้าแถลงการณ์ฉบับที่ 1 วันที่ 15 ธ.ค. 2565ข่าวด่วนวันนี้ ช่อง 3แถลงการณ์ฉบับที่ 1 จากสำนักพระราชวังที่สื่อมวลชนได้รับ เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2565 มีใจความว่า “เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565

เวลา 18.20 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาline ข่าวด่วน นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงทำการฝึกสุนัขทรงเลี้ยงที่จะเข้าแข่งขันสุนัขใช้งานตามมาตรฐานสากลในรายการ Thailand Working Dog Championship by Royal Thai Army 2022 ระหว่างวันที่ 10-19 ธันวาคม 2565 ณ สนามฝึก กองพันสุนัขทหาร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา…” “ในระหว่างที่ทรงทำการฝึก ข่าวด่วน วันนี้ ไทยรัฐ สดทรงมีพระอาการ ประชวรหมดพระสติ ด้วยพระอาการทางพระหทัย คณะแพทย์ประจำพระองค์จึงได้เชิญเสด็จพระราชดำเนินไปปฐมพยาบาล ณ โรงพยาบาลปากช่องนานา พระอาการประชวรคงที่ในระดับหนึ่ง จากนั้น ได้เชิญเสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเข้ารับการรักษาพระองค์ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยเพื่อถวายการตรวจพระวรกายอย่างละเอียด และประทับรักษาพระองค์ต่อไป”ข่าวด่วน

 

ขอบคุณเครดิตจาก


khaosod.co.th

 

ข่าวแนะนำ