ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงก่อนหน้านี้ เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2565 ข่าวด่วน วันนี้ ไทยรัฐผู้เลี้ยงไก่ไข่ประสบปัญหาไข่ไก่ล้นตลาด กรมปศุสัตว์และภาคเอกชนได้ร่วมมือกันทำกิจกรรมแก้ไขปัญหามาโดยตลอดทั้งการเพิ่มปริมาณการส่งออกไข่ไก่และการปลดแม่ไก่ยืนกรงก่อนกำหนดส่งผลให้เสถียรภาพของการผลิตและราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสมที่ 3.60 บาทต่อฟองเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565ข่าวด่วนทันเหตุการณ์ เนชั่น จนกระทั่งในเดือนพฤศจิกายน 2565 ราคาเริ่มมีแนวโน้มลดลงเหลือ 3.40 บาทต่อฟอง

ข่าวด่วน ข่าวด่วน

ข่าวล่าสุดวันนี้   ข่าวด่วน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด, สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัดข่าวด่วนวันนี้ ไทยรัฐ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อย ข่าวด่วนทันเหตุการณ์ เนชั่นจำกัด และสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี จำกัด ได้ประกาศปรับขึ้นราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม เป็นฟองละ 3.20 บาท ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 ก.ค.65 เป็นต้นไป สำหรับราคาที่ปรับขึ้นนี้เป็นการปรับขึ้นฟองละ 20 สตางค์ จากเดิมฟองละ 3.00 บาท หรือปรับขึ้นแผง (30 ฟอง) ละ 6 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณผลผลิต และต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่ที่สูงขึ้น หลังจากช่วงที่ผ่านมา เกษตรกรได้ปลดแม่ไก่จำนวนมาก เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ ส่งผลให้

ราคาขายปลีกแนะนำไข่ไก่เป็นดังนี้ เบอร์ 0 ฟองละ 4.60 บาท, เบอร์ 1 ฟองละ 4.30 บาท,ข่าววันนี้ สด เบอร์ 2 ฟองละ 4.00 บาท, เบอร์ 3 ฟองละ 3.80 บาท, เบอร์ 4 ฟองละ 3.60 บาท และเบอร์ 5ข่าววันนี้ ทุกชั่วโมง ฟองละ 3.40 บาทด้านนายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าทั่วประเทศตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ โดยในช่วง 7 วันที่ผ่านมา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ได้ลงพื้นที่ติดตาม

ข่าวด่วน

ข่าวด่วนทันเหตุการณ์ เนชั่น   ข่าวด่วน

สถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพในตลาดสดข่าววันนี้สด ห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีกค้าส่ง รวมกว่า 2,000 แห่ง ข่าว ด่วน วันนี้ ช่อง 3พบว่าปริมาณสินค้ามีเพียงพอและไม่พบผู้ค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นแต่อย่างใดสำหรับมาตรการดูแลราคาสินค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ยึดนโยบาย “วิน-วิน โมเดล” โดยหากจะอนุญาตให้ผู้ประกอบการปรับขึ้นราคาขายจากต้นทุนที่สูงขึ้นจะต้องพิจารณาลงลึกในรายละเอียดของต้นทุนทั้งหมดและผู้เกี่ยวข้องทั้ง 3 ฝ่าย คือ เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้บริโภค จะต้องแบ่งเบาภาระซึ่งกันและกัน คือผู้ผลิตรับส่วนหนึ่ง ผู้บริโภครับส่วนหนึ่ง ไม่ให้ส่วนใดส่วนหนึ่งรับภาระฝ่ายเดียว

ห้องข่าวภาคเที่ยง – พรุ่งนี้ไข่ไก่ ขึ้นราคา อีกฟองละ 20 สตางค์ ส่งผลให้ไข่ไก่คละหน้าฟาร์มราคา ฟองละ 3 บาท 40 สตางค์ ก็จะเพิ่มเป็นฟองละ 3 บาท 60 สตางค์เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ข่าวด่วนวันนี้ ช่อง 3 แจ้งราคาแนะนำไก่ไข่คละหน้าฟาร์มเกษตรกร วันที่ 6 มกราคม หรือวันพรุ่งนี้ จะมีการปรับขึ้นราคาอีกฟองละ 20 สตางค์ ซึ่งจะส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม ที่จำหน่ายอยู่ฟองละ 3.40 บาท จะเพิ่มเป็นฟองละ 3.60 บาท ขายปลีกจะปรับขึ้นอีกแผงละ 6 บาท ส่วนเหตุผลของการขยับราคา ก็มาจากราคาอาหารสัตว์ที่ปรับเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ทำให้ผู้เลี้ยงไม่ไหวจำเป็นที่จะต้องปรับราคาเพิ่มขึ้น และ
ข่าวด่วน

ข่าววันนี้ ทุกชั่วโมง   ข่าวด่วน

ยังถือเป็นการปรับราคาครั้งแรกของปี 2566 หลังจากเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน line ข่าวด่วน ปีที่แล้วไข่ไก่เพิ่งปรับลดราคาลงไปฟองละ 20 สตางค์ ข่าวด่วน วันนี้ ไทยรัฐ สด และเพิ่งจะมีปัญหาไข่ไก่ล้นตลาดไปไม่นานมานี้ กระทั่งทำให้ กรมปศุสัตว์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่ และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) ได้หาทางออกด้วยการผลักดันการ

ส่งออกในเดือนธันวาคม 2565 ให้ได้มากกว่า 60 ล้านฟอง โดยมีผู้ผลิตไข่ไก่รายใหญ่ และรายกลางให้ความร่วมมือที่จะส่งออกไปยังฮ่องกง และสิงคโปร์ ข่าวด่วนวันนี้ ไทยรัฐสดที่มีราคาขายมากกว่าฟองละ 4 บาทช่วยให้มีรายได้เข้าประเทศเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งจะมีการปลดแม่ไก่ไข่ยืนกรง ก่อนกำหนดจำนวน 1 ล้านตัว เพื่อลดปริมาณไข่ไก่ในตลาดอีกด้วยสอดคล้องกับปริมาณผลผลิตข่าววันนี้ สด เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาได้มีการปลดแม่ไก่จำนวนมากเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ข่าวด่วน

ขอบคุณเครดิตจาก

khaosod.co.th

 

ข่าวแนะนำ